Kad un ko Latvijā drīkst makšķerēt?

Makšķerēšana aizrauj daudzus. Tas ir interesants hobijs, kas ļauj pavadīt laiku pie dabas, spraigi sekot līdzi notiekošajam un noķert gardu lomu, tomēr, lai šim hobijam varētu pievērsties, vispirms šis tas ir jāzina. Makšķerēšanu un vēžošanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr. 1498, kas nosaka, kuros laikus un kurās vietās zivis drīkst makšķerēt. Ja kaut kas no tā netiek ievērots (vienalga nezināšanas dēļ, vai apzināti), tas ir likuma pārkāpums – lainaa netistä, par ko pienākas sods. Lai makšķerēšana nepārvērstos par noziegumu, lieciet aiz auss sekojošās lietas.

Kad drīkst makšķerēt?

Vairumā ūdenstilpņu ir atļauts makšķerēt visu cauru gadu, vienīgi, laika posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim, ir aizliegts makšķerēt no laivām un citiem peldošiem objektiem, kā arī izmantot zemūdens medību rīkus, jo tas traucē zivju nārstam. Tas attiecas uz gandrīz visām ūdenstilpnēm, tajā skaitā arī kanāliem un caurtecēm. Izņēmums ir jūras ūdeņi un speciālas licencētas makšķerēšanas vietas, kas atrunātas noteikumos.

Uz kurām ūdenstilpnēm attiecas īpaši ierobežojumi?

Tomēr, likums paredz ļoti daudz izņēmumu rahaa ilman luottotietoja Suomeksi. Ir atsevišķas ūdenstilpnes uz kurām attiecas daudz vairāk ierobežojumu. Piemēram, ir vairākas vietas, kur makšķerēšana aizliegta visu gadu. Pie šādām vietām pieskaitāmas:

  • Atsevišķi Daugavas upes posmi (700 m posmā no Rīgas HES aizsprosta lejup pa straumi, 1 km posmā no
  • Ķeguma HES aizsprosta lejup pa straumi un 1 km posmā no Pļaviņu HES aizsprosta lejup pa straumi)
  • Aiviekstes upes posms 500 m lejup pa straumi no Aiviekstes HES
  • Braslas upes posms 1 km lejup pa straumi no Braslas HES aizsprosta
  • Ventas upes posms ap Ventas rumbu (500 m lejup pa straumi un 200 m augšup pret straumi)
  • Salacas upe
  • Vēl ir ļoti daudz ūdenstilpju un to posmu, kur makšķerēšana ir aizliegta noteiktos laikos. Parasti aizliekumi ir aktīvi pavasaros un rudeņos, tāpēc, makšķerējot šajā laikā vajadzētu īpaši painteresēties par to, vai konkrētajā vietā tas ir atļauts vai nē. Plašāku informāciju par to var iegūt jau minētā likuma pielikumos.

Kādas zivis drīkst makšķerēt?

Ļoti daudzām zivju sugām ir noteikti maksimālie loma lielumi un maksimālais skaits vai loma kopējais svars. Tos noteikti vajadzētu pārzināt dodoties makšķerēt. Piemēram, tādas zivis kā varavīksnes foreles, akmeņplekstes, līdakas, līņus, zandartus u.c. drīkst paturēt piecus no katras sugas vienā makšķerēšanas reizē. Samus un strauta foreles drīkst paturēt tikai trīs, bet alatas un sīgas pa vienai. Asaru kopējais loms nedrīkst pārsniegt 5 kg, makšķerējot iekšējos ūdeņos un 10 kg, makšķerējot jūras ūdeņos. Jāņem vērā, ka atsevišķās ūdenstilpnēs atļauto zivju skaits un svars var būt mazāki. Precīzāku informāciju arī jāmeklē likuma panta pielikumos.

Ja tiek noķerta zivs, kas neatbils

t likumā noteiktajiem atļautajiem paturēšanas standartiem, zivs ir jāatlaiž vaļā. To ir jācenšas rūpīgi un uzmanīgi noņemt no āķa, lai pārāk nesatraumētu. Ja to never izdarīt, ir jāpārgriež aukla. Nekādā gadījumā nedrīkst paturēt zivis, kas neatbilst likumā noteiktajiem standartiem.